Hitoktatást vállaló egyházak 2024-2025
Egyházi tájékoztató 2024.03.04. 15 óra
Etika vagy hit- és erkölcstanoktatás választásának módosítása
Görög-Katolikus Hittanoktatási szóróanyag
MAZSIHISZ tájékoztató
MAZSIHISZ szülői levél
Református hittan szóróanyag
Református hittan szülői tájékoztató
Református hittan szóróanyag
Református hittan szóróanyag
Evangélikus hittan tájékoztató
Hit Gyülekezete tájékoztatói
Katolikus hittan tájékoztató
Nyilatkozat etika/hit- és erkölcstan oktatáshoz