Alapelveink:

a pedagógusszerep segítő, támogató jellege

differenciálás (tehetséggondozás, felzárkóztatás), esélyegyenlőség

egyensúlyteremtés

motiváló tanulási környezet

tevékenység-központúság

az egyéni képesség- és személyiségfejlesztés harmóniája

természetszeretet, környezetvédelem

Egyéb feladatok:

  ELTE – „Inkluzív index” – angol iskolafejlesztési program adaptálása

  Shiatsu suliprogram

  Kutyaterápia

  Sakkpalota program

  Natura program – ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA

  Akkreditált kiváló Tehetségpont

  Boldog Iskola program

  Kiemelt feladataink:

  Az alapkészségek (olvasás, írás, számolás, beszéd) fejlesztése. Leendő első osztályos tanulóink hagyományos szótagoló (elemző – hangoztató - összetevő) program segítségével sajátítják el az írás-olvasás alapjait. Célunk az olvasóvá nevelés.

  A 4. évfolyamtól heti 2 órában, 5. évfolyamtól heti 4 órában nívócsoportos bontásban angol nyelvet tanítunk.

  Tornatermünk, műfüves pályánk, sport- és játékudvarunk megfelelő terep a diákok mozgásigényének kielégítésére, a mozgáskultúra és az egészséges életmódra való igény (Natura program) kialakítására. Szakköri keretben játékos torna, labdarúgás - Bozsik program az MLSZ támogatásával, kézilabda, atlétika, pingpong, tanfolyami keretben keleti harcművészet (Aikido, Shotokan) és korcsolyaoktatás folyik.

  Évfolyamonként heti 1 - 2 órában ismerkedhetnek meg tanulóink a modern számítástechnika vívmányaival.

  Szabadidős foglalkozások (olvasókör, informatika, kézműves, diákklub, felvételi előkészítők, természetvédelmi, néptánc– és néphagyomány szakkör) célja a rejtett képességek, készségek kibontakoztatása, a sikerélmény megerősítése, a kulturált szórakozás és a művészetek iránti igény kialakítása, az önállóságra szoktatás. Önismeret-fejlesztési céllal délutáni foglalkozás keretében drámacsoport is működik.