Elérhető dokumentumok :
Hitoktatást vállaló egyházak 2024-2025
Felhívás iskolai beíratásra
Felvételi körzetek listája
Felvételi kérelem
1.sz. melléklet
2.sz.melléklet
Nyilatkozat etika/hit- és erkölcstan oktatáshoz
Nyilatkozat sajátos helyzetről
Elsős beíratás_Szülőknek szóló tájékoztató

E-regisztráció
Szöveges segédlet