Elérhető dokumentumok :
Felhívás iskolai beíratásra 2022-2023
Felvételi körzetek listája 2022-2023
Felvételi kérelem
1.sz. melléklet
2.sz.melléklet
Nyilatkozat etika/hit- és erkölcstan oktatáshoz 2022-2023
Nyilatkozat sajátos helyzetről


E-regisztráció
Szöveges segédlet

Segédlet elektronikus beíratáshoz: