AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYEAz Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a 
Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskolát másodszor is érdemesnek ítélte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye megtisztelő cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

Motiváló eljárások, differenciáló tanulásszervezés, alternatív lehetőségek (bemutató órák, foglalkozások és konzultáció). A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjával, valamint a lemorzsolódással összefüggő problémákra reagáló pedagógiai-módszertani fejlesztés, innováció:


  • Montessori szemléletű oktatás
  •  Kutyaterápia
  • Shiatsu suliprogram
  • Sakkpalota program,
  • Boldog Iskola program

       
Kapcsolattartó:         

Földesné Fábián Csilla
Telefon: 1/363-0202
Email: heltaigaspar.iskola@chello.hu